Hizmetler

PROJE

Her türlü binanın, avan, kesin ve uygulama projelerini tasarlarken, diğer mühendislik disiplinleri ile koordine içinde çalışarak, tüm uygulama detayları ile birlikte, inşaat maliyetleri, teknik şartnameler, tanıtım paftaları ve videoları dahil tüm süreçlerde teknik mevzuatlar ve dünya standartları doğrultusunda üretim yapmaktayız.

PROJE

RESTORASYON

Eski eser yapılar, kültürümüzün, medeniyetimizin ve şehirlerimizin geçmişten günümüze kadar taşınmış en önemli unsurlarından biridir. Her biri adeta tapu senetleri gibidir. Söz konusu yapıların geleceğe taşınması ise çok önemli bir amaçtır. Bu amaç çok teknik süreçleri içerir. Bu kapsamda her türlü eski eser yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile, bunların raporları, tarihi araştırmaları, fotoğraf albümleri hazırlanır ve en sonunda bu çalışmalar ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarından onaylatılır. İçlerinde cami, mescid, han, köprü, muvakkithane, sıbyan mektebi, kütüphane, yoğurthane, su deposu, karakol binası, ahşap ve kargir sivil mimarlık eseri bulunan yaklaşık 110 yapının tüm bu süreçleri firmamız tarafından yapılmış ve medeniyetimize kazandırılmıştır. Ayrıca projeleri yapılan yapıların uygulaması esnasında müelliflik kapsamında müşavirlik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte özel sektöre ve kamuya ait eski eser yapıların restorasyon uygulama hizmeti de verilmektedir.

RESTORASYON

DEKORASYON

Ev, mağaza, showroom, fuar standı, ofis vb tüm yapıların işverenlerin isteklerine göre dekorasyon projelerinin hazırlanması, renkli sunumlarının yapılması, maliyet ve keşiflerinin çıkarılması, uygulama detaylarının hazırlanması ile tüm tadilat ve dekorasyon uygulamaları firmamız tarafından yapılmaktadır.

DEKORASYON

NOKTA BULUTU

Geleneksel teknikle ölçümünü yapamayacağımız doğruluk, hassasiyet, zor şartların öne çıktığı her türlü yapının 3d lazer nokta bulutu makinesi ile ölçüm, birleştirme, fotoğraflama, çizme işlemleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda

Eski eser mimari uygulamalar
Arkeoloji
Jeoloji
Müzecilik
BİM-Yapı bilgi modelleme

İnşaat sektörü
Yol projelendirme ve raylı sistem
Tünel ve madencilik uygulamaları
Altyapı projeleri
Yapı ve cephe ölçümleri
Deformasyon ölçümleri
Peyzaj ve çevre düzenleme

Sanayi 
Endüstriyel tesisler
Çelik yapılar
Askeri ve Uzay sanayi
Otomotiv ve Ağır makine sanayi
Gemi inşa sektörü
Enerji sektörü
Tersine mühendislik
Olay yeri inceleme ve Kriminal
Telekomünikasyon sektörü
Emlak ve gayrimenkul

sektörlerine aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

  1. 3D Lazer Scanner Cihazı ile Ölçüm+ Ölçüm Datası Teslimi– Makine ile ölçüm yapılması ve dataların scene programı formatında teslim edilmesi
  2. 3D Lazer Scanner Cihazı ile Ölçüm + Ortho Photo Teslimi- Makine ile ölçüm yapılması ve dataların jpeg ve dwg formatında teslim edilmesi
  3. 3D Lazer Scanner Cihazı ile Ölçüm + Video ve Görsel teslim- Makine ile ölçüm yapılması ve datalardan 3 boyutlu video görseli oluşturulması
  4. 3D Lazer Scanner Cihazı ile Ölçüm + DWG Çizim Teslimi- Makine ile ölçüm yapılması ve dataların dwg formatına alınmasıyla ham çizimlerin yapılması

NOKTA BULUTU