İznik Orhan İmareti Rölöve Restitüsyon Rekonstrüksiyon Projesi

İznik Orhan İmareti Rölöve Restitüsyon Rekonstrüksiyon Projesi

İznik Sur dışında Yenişehir Kapısı yakınlarındaki İmaret yapısı türünün ilk örneği olarak Sultan Orhan Gazi tarafından İznik’in fethinden önce inşa edilmiştir. Yapı 1960’lı yıllarda Oktay Aslanapa tarafından çalışılmış ve belgelenmiştir. Duvarlar plan şeması ortaya çıkacak kadar zemin seviyesindedir. Ağırlıklı olarak devşirme malzeme ile inşa edilmiştir. Rölöve çalışmaları bitirlmiş ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma bölge Kurulundan onaylanmıştır. Restitüsyon ve rekonstrüksiyon projesi çalışmaları devam etmektedir.

Proje Hakkında

Tarih      : 2022
İşveren   : Hayırsever
Durum   : Devam Ediyor
Yer        : İznik Bursa