Parmakkapı Camii

Parmakkapı Camii

İstanbul’un fethi sonrası yapılan ilk mescidlerden olan Parmakkapı Mescidi’nin yerine yapılmış caminin 1999 depremi sonrası zarar görmesi üzerine yıkılmasından dolayı yeni cami projesi hazırlanmış ve ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onaylatılarak inşaatına başlanmıştır. Söz konusu projenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile statik, makine ve elektrik projeleri de hazırlanmıştır.

Proje Hakkında

Tarih       : 2015
İşveren  : Fatih Belediyesi
Durum   : Tamamlandı
Yer          : Fatih  / İstanbul